O nás

Nejsme registrovanou sociální službou.

Nabízíme pomoc v těžkých životních situacích prostřednictvím duchovní péče a na základě biblických zásad a principů.
Chceme lidem umožnit nalezení smyslu života, pomoci jim
získat nezávislost na návykových látkách a pomoci jim udržet si
samostatnost.

Historie

Již od roku 2001 pomáháme potřebným

Trochu historie

Vše začalo v roce 2001, když pan Karel uvěřil a přijal Ježíše Krista na jednom evangelizačním setkání na stadiónu v Třinci. Alkoholik, se všemi hrozícími důsledky se odevzdal Kristu celým srdcem, a získal nový život. Po nějakém čase hledání společenství věřících lidí přišel do Třineckého sboru SCEAV a naplnil svou vizi služby, kterou nosil ve svém srdci. A ta byla – pomoci dalším alkoholikům svým svědectvím, že je s Boží pomoci možné být zcela zdravý a svobodný.

Spolupracujeme

Spolupracujeme s církvemi, městskými a krajskými samosprávami, ministerstvy a s podobně smýšlejícími partnery ze zahraničí.

Nabízíme pomoc

  • Uživatelům nelegálních i legálních drog
  • Uživatelům těkavých látek a psychofarmak
  • Lidem s kombinovanou závislosti
  • Lidem ohrožených patologickým hráčstvím
  • Dívkám, těhotným ženám a matkám ohrožených návykovým chováním
  • Rodičům, přátelům a příbuzným osob ohrožených návykovým chováním

Věříme v milujícího Boha

Věříme, že aby člověk mohl být opravdu svobodný a změněný musí poznat Pravdu. Pravdu o Boží lásce a o své hříšné přirozenosti, která ho od Boží lásky odděluje. Jen víra v to, že Bůh poslal svého syna Ježíše Krista jako smírčí oběť za jeho hřích a poslušnost Bibli jako Božímu Slovu, ho učiní opravdu svobodným a schopným milovat sebe, Boha i bližní.

Máte problémy?

Je na čase změnit svůj život!

Existuje řešení !