Naše aktivity a služby

Naším cílem je nabízet pomoc a podporu skrze mnoho aktivit

Naše aktivity

V rámci našich programů se snažíme pomáhat různým skupinám našich přátel v rozvoji jejich osobnosti. Skrze biblické vyučováni, pastorační rozhovory, poradenství, osobní svědectví, podpůrné skupinky, potravinou pomoc a další… se snažíme motivovat člověka ke změně a přijmout zodpovědnost za své rozhodování.

Kontaktní centrum

Dveře kontaktního centra jsou otevřeny pro všechny závislé, ohrožené závislostí a  jejich blízké a rodinné příslušníky, kteří hledají pomoc, podporu, nebo radu a rozhodují se podniknout kroky ke změně svého dosavadního způsobu života. Rádi zodpovíme Vaše otázky, nebo doporučíme alternativní, sociální nebo zdravotní služby. Doprovázíme také na cestě do léčeben a komunit a po návratu nabízíme podporu v abstinenci.

Kontaktní centra naleznete v Třinci na Frýdecké 136 a ve Frýdku – Místku na J. Trnky 72 

Letáčky naleznete v záložce dokumenty.

Aktuální info na www.facebook.com/sancepodanaruka

Šance - Nový START

Šance – Nový START je křesťanský program následné péče s chráněným bydlením. Poskytujeme pomoc lidem, kteří absolvovali léčbu různých typů závislosti nebo ukončili výkon trestu.

Hlavními pilíři jsou pak pomoc při obnovování pracovních návyků, samostatného bydlení, pomoc při řešení dluhů, duchovní vzdělávání a podpora v přechodu do běžného života.

Provozujeme mužské i ženské středisko a do programu je možnost nastoupit i s dětmi.

V případě zájmu se můžete obracet na e-mail: info@sancepodanaruka.cz

Letáčky naleznete v záložce dokumenty.

Aktuální info na www.facebook.com/sancepodanaruka

Pracovní terapie a rehabilitace

Pracovní terapie je základním pilířem programu Šance – Nový START. Naši přátele si v bezpečném prostředí znovu zvykají na pracovní tempo, řád a morálku, a také se učí nové nebo upevňují již získané pracovní dovednosti.

Chcete naši pracovní skupinu podpořit a potřebujete pomoc?

Obraťte se na nás! Volejte 8.00 až 16.30 hod.
tel: 739 810 820

Naši pracovníci vykonávají pomocné zahradní, stavební, úklidové, a další pomocné práce. Mají k dispozici vlastní nářadí, dodávku i vlečky. Také vyklízejí a stěhují.

Letáčky naleznete v záložce dokumenty.

Aktuální info na www.facebook.com/sancepodanaruka

Podpůrné skupinky

Setkání probíhají:

  • každé úterý od 16:00 hodin na Staré faře, Frýdecká 136 v Třinci
  • každou středu – POUZE ŽENY od 16:00 hodin na Staré faře, viz. výše
  • každou středu od 16:00 hodin v prostorách nízkoprahového deního centra BETHEL, Tovární 2044/23a v Českém Těšíně.

Při pohoštění se účastníci sdílejí se svými zkušenostmi a zápasy. Čte se z Bible a modlíme se za aktuální potřeby zúčastněných. Také se čtou dopisy z léčeben a komunit od našich přátel, se kterými jsme spolupracovali na cestě za jejich úzdravou.

Letáčky naleznete v záložce dokumenty.

Aktuální info na www.facebook.com/sancepodanaruka

Poslední kapka

 Je den vyhrazený pro svědectví, odborné přednášky, chvály, evangelizační slovo, osobní svědectví a vzájemné sdílení u pohoštění. Akci z velké části zajišťují dobrovolníci. Koná se 5 x ročně na středisku Karmel ve Smilovicích. 

Letáčky naleznete v záložce úvod.

Aktuální info na www.facebook.com/sancepodanaruka

Potraviny pomáhají

V rámci spolupráce s Potravinovou bankou získáváme od okolních hypermarketů pečivo, zeleninu, ovoce a další produkty, které rozdělujeme potřebným a rodinám ohroženým chudobou. Každoročně se také účastníme potravinových sbírek.

Výdej pečiva, ovoce a zeleniny probíhá:

  • pondělí od 8:30 do 10:30 hodin pro seniory
  • středa od 9:00 do 11:00 hodin pro uprchlíky
  • pátek  od 9:00 do 11:00 hodin pro ostatní

Aktuální změny v harmonogramu budou vyvěšeny v místě výdeje na adrese Frýdecká 136 v Třinci a na www.facebook.com/sancepodanaruka

Polévka na dlažbě

Hlavní myšlenkou projektu je vytvářet neformální prostředí pro setkání pomáhajících organizací a komunity. Nabízí možnost mít prostor pro prohlubování spolupráce mezi organizacemi, navázání kontaktů mezi novými pracovníky a s veřejností.

Aktuální info na www.facebook.com/sancepodanaruka

Teplá polévka

V zimním období, kdy teploty dosahují bodu mrazu nabízí program možnost, ohřát se u talíře teplé polévky a slyšet evangelium i různá osobní svědectví u dobré kávy nebo čaje.

Skrze rozhovory s pracovníky a vyhodnocení osobní situace je nabízena pomoc s úzdravou a navrácením se ke zdravému způsobu života.

Aktuální info na www.facebook.com/sancepodanaruka

Hudební skupina Proměna

Zpěváci a hudebníci se scházejí v soboty v 7:00 hodin na Staré faře, Frýdecká 136 Třinec. Zde společně nacvičují nové písně a připravují se na různá vystoupení.

Skupina hledá nové hudebníky i zpěváky.

Vystoupení či koncert si můžete domluvit s odpovědnou osobou: Miroslav Sikora, e-mail: sikora@sancepodanaruka.cz

Aktuální info na www.facebook.com/sancepodanaruka

Klub abstinentů

V rámci skupinky se zájemci schází pod vedením pastora Mirka 2x ročně, aby poděkovali Pánu Ježíši za vysvobození ze svých závislostí a způsobů starého života. Podmínkou je minimálně 1 rok abstinence a stvrzení, že abstinence je dobrá.

Aktuální info na www.facebook.com/sancepodanaruka

Dopisní služba

Tato služba je o podepíraní přátel se kterými jsme spolupracovali nebo kteří mají zájem s námi začít spolupracovat. Dopisy a e-maily tedy nejčastěji směřují k lidem do věznic, psychiatrických léčeben a do různých terapeutických komunit. Na starost ji má náš pastorační pracovník.

V případě zájmu se můžete obracet na e-maily: info@sancepodanaruka nebo sikora@sancepodanaruka.cz

Aktuální info na www.facebook.com/sancepodanaruka

Spolu u vánočního stolu

Jak samotný název projektu napovídá jde o vánoční setkání s lidmi, kteří jsou osamoceni, na okraji společnosti nebo hledají smysl života nejen pro vánoční čas. Na akci se velkým dílem podílejí dobrovolníci.

Aktuální info na www.facebook.com/sancepodanaruka

Probační a mediační služba

Na základě spolupráce s Probační a mediační službou umožňujeme mladistvým, nezletilým i dospělým osobám vykonávat alternativní trest obecně prospěšných prací.

Aktuální info na www.facebook.com/sancepodanaruka

Projekty
Kapka Jistoty – Projekt  přispívá kapkou jistoty do složitého života samoživitelů a pomáhá jim v přístupu ke společenským zdrojům a příležitostem. Do aktivit jsou v roce 2024 zapojeny dvě rodiny.  Projekt finančně zastřešila Nadace Komerční banky.
Každý zakopne – Projekt  je určen nezletilým a mladým lidem do 26 let spádové oblasti Třinecko a Jablunkovsko. Cílem projektu je umožnit vykonání alternativního trestu v rámci výchovného opatření společensky prospěšné činnosti.

Znovu a lépe – pracovní terapie – Hlavním cílem projektu je zvýšit zaměstnatelnost osob s dřívější závislostí nebo osoby po propuštění z výkonu trestu (často souběžné znevýhodnění). Dále pak motivovat ke zlepšení nebo znovuobnovení schopností a dovedností potřebných pro úspěšné uplatnění na trhu práce. Motivovat ke zvyšování sociálních kompetencí pro snadnější získání zaměstnání a pomoci zorientovat se v pracovně právních záležitostech, na trhu práce, či možnostech rekvalifikací. Projekt finančně podpořila Nadace Olgy Havlové – Výbor dobré vůle.

UKONČENÉ PROJEKTY

Srdce pro Ukrajinu – nadace ČEZ na začátku válečného konfliktu na Ukrajině finančně podpořila provoz 3 bytů pro uprchlíky.

Naše služby

Potřebujete pomoc? Obraťte se na nás! Naši pracovníci vykonávají pomocné zahradní, stavební, úklidové, a další pomocné práce…

Pracovní četa

Objednáním naši pracovní skupiny podpoříte pracovní návyky našich přátel a pomáháte nám zároveň rozvíjet tuto prospěšnou službu.

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat přes objednávkový formulář, kde můžete popsat Vámi požadované práce.

pomoc

Potřebujete pomoc? 

Ať už je vaše životní situace jakákoli, nebojte se nás kontaktovat.