Naše aktivity a služby

Naším cílem je nabízet pomoc a podporu skrze mnoho aktivit

Naše aktivity

V rámci našich programů se snažíme pomáhat různým skupinám našich přátel v rozvoji jejich osobnosti. Skrze biblické vyučováni, pastorační rozhovory, poradenství, osobní svědectví, podpůrné skupinky, potravinou pomoc a další… se snažíme motivovat člověka ke změně a přijmout zodpovědnost za své rozhodování.

Poslední kapka

Koná se 5 x ročně ve Smilovicích. Je to den vyhrazený pro svědectví, odborné přednášky, chvály, evangelizační slovo a vzájemné sdílení u pohoštění.

Polévka na dlažbě

Hlavní myšlenkou projektu je vytvářet neformální prostředí pro setkání pomáhajících organizací a komunity. Nabízí možnost mít prostor pro prohlubování spolupráce mezi organizacemi, navázání kontaktů mezi novými pracovníky a s veřejností. Projekt finančně podpořil Nadační fond Hyundai.

 

Kontaktní centrum

Dveře kontaktního centra jsou otevřeny pro všechny závislé, ohrožené závislostí a  jejich blízké a rodinné příslušníky, kteří hledají pomoc, podporu, nebo radu a rozhodují se podniknout kroky ke změně svého dosavadního způsobu života. Rádi zodpovíme Vaše otázky, nebo doporučíme alternativní, sociální nebo zdravotní služby. Doprovázíme také na cestě do léčeben a komunit a po návratu provázíme v abstinenci.

Podpůrné skupinky

Setkání probíhají každé úterý a středu v Třinci a každou středu v Českém Těšíně. Při pohoštění se účastníci sdílejí se svými zkušenostmi a zápasy. Čte se z Bible a modlíme se za aktuální potřeby zúčastněných. Také se čtou dopisy z léčeben a komunit, které zasílají klienti, kterým jsme pomohli.

 

Teplá polévka

V zimním období nabízí program možnost, ohřát se u talíře teplé polévky a slyšet evangelium a svědectví u dobré kávy. Díky rozhovorům s pracovníky a vyhodnocováním osobní situace je nabízena šance a pomoc s navrácením se zpět do normálního života.

 

 

Šance - Nový START

Šance – Nový START je křesťanský program následné péče. Poskytujeme služby lidem, kteří absolvovali léčbu různých typů závislosti nebo ukončili výkon trestu. Hlavními pilíři jsou pak pomoc při obnovování pracovních návyků, samostatného bydlení, pomoc při řešení dluhů, duchovní vzdělávání a podpora v přechodu do běžného života. Provozujeme mužské i ženské středisko a do programu je možnost nastoupit i s dětmi.

Probační a mediační služba

Umožňuje mladistvým, nezletilým i dospělým osobám vykonávat alternativní trest obecně prospěšných prací.

Potraviny pomáhají

V rámci spolupráce s Potravinovou bankou získáváme od okolních hypermarketů pečivo, zeleninu, ovoce a další produkty, které rozdělujeme potřebným a rodinám ohroženým chudobou. Každoročně se také účastníme potravinových sbírek.

Výdej pečiva, ovoce a zeleniny probíhá zpravidla v pondělí, středu a pátek od 9:00 – 11:00. Aktuální změny v harmonogramu budou vyvěšeny v místě výdeje na adrese Frýdecká 136 v Třinci.

Projekt získal 3. místo v 10. kole grantového programu VY ROZHODUJETE, MY POMÁHÁME, který realizuje Nadační fond Tesco ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti (NROS). Byl tak podpořen ve svém provozu částkou 10. 000 Kč 

            

 

Klub abstinentů

V rámci skupinky se zájemci schází pod vedením pastora Mirka 2x ročně, aby poděkovali Pánu Ježíši za vysvobození ze svých závislostí a způsobů starého života. Podmínkou je minimálně 1 rok abstinence a stvrzení, že abstinence je dobrá.

Dopisní služba

Tato služba je o a podepíraní přátel v terapeutických komunitách a těm, kteří nově uvěřili ve vězení. Na starost ji má náš pastorační pracovník.

Pracovní skupina

Potřebujete pomoc? Obraťte se na nás! Naši pracovníci vykonávají pomocné zahradní, stavební, úklidové, a další pomocné práce…

Projekty

Kapka Jistoty II.  Projekt  přispívá kapkou jistoty do složitého života samoživitelů a pomáhá jim v přístupu ke společenským zdrojům a příležitostem. Do aktivit jsou zapojeny dvě rodiny, s nimiž  dlouhodobě spolupracujeme. Projekt finančně zastřešila Nadace Komerční banky.

Každý zakopne – Projekt  je určen nezletilým a mladým lidem do 26 let spádové oblasti Třinecko a Jablunkovsko. Cílem projektu je umožnit vykonání alternativního trestu v rámci výchovného opatření společensky prospěšné činnosti. Projekt finančně podporuje Magistrát města Třinec.

Znovu a lépe – pracovní terapie – Hlavním cílem projektu je zvýšit zaměstnatelnost osob s dřívější závislostí nebo osoby po propuštění z výkonu trestu (často souběžné znevýhodnění). Dále pak  motivovat ke zlepšení nebo znovuobnovení schopností a dovedností potřebných pro úspěšné uplatnění na trhu práce, motivovat ke zvyšování sociálních kompetencí pro snadnější získání zaměstnání a pomoci zorientovat se v pracovně právních záležitostech, na trhu práce či možnostech rekvalifikací. Projekt finančně podpořila  Nadace ČEZ a Nadace Olgy Havlové – Výbor dobré vůle.

UKONČENÉ PROJEKTY

Srdce pro Ukrajinu – nadace ČEZ na začátku válečného konfliktu na Ukrajině finančně podpořila provoz 3 bytů pro uprchlíky.

Kapka Jistoty – Projekt  přispíval kapkou jistoty do složitého života samoživitelů a pomáhal jim v přístupu ke společenským zdrojům a příležitostem. Do aktivit byly v roce 2021 zapojeny dvě rodiny, s nimiž jsme dlouhodobě spolupracovali. Projekt finančně zastřešila Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota.

 

 

Naše služby

Potřebujete pomoc? Obraťte se na nás! Naši pracovníci vykonávají pomocné zahradní, stavební, úklidové, a další pomocné práce…

Pracovní četa

Objednáním naši pracovní skupiny podpoříte pracovní návyky našich přátel a pomáháte nám zároveň rozvíjet tuto prospěšnou službu.

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat přes objednávkový formulář, kde můžete popsat Vámi požadované práce.

pomoc

Potřebujete pomoc? 

Ať už je vaše životní situace jakákoli, nebojte se nás kontaktovat.