Naše aktivity a služby

Naším cílem je nabízet pomoc a podporu skrze mnoho aktivit

Naše aktivity

V rámci našich programů se snažíme pomáhat různým skupinám našich přátel v rozvoji jejich osobnosti. Skrze biblické vyučováni, pastorační rozhovory, poradenství, osobní svědectví, podpůrné skupinky, potravinou pomoc a další… se snažíme motivovat člověka ke změně a přijmout zodpovědnost za své rozhodování.

Poslední kapka
Koná se 5 x ročně ve Smilovicích. Je to den vyhrazený pro svědectví, odborné přednášky, chvály, evangelizační slovo a vzájemné sdílení u pohoštění.

Kontaktní centrum

Dveře kontaktního centra jsou otevřené pro všechny závislé, ohrožené závislostí a  jejich rodinné příslušníky, kteří hledají pomoc, podporu, nebo radu a rozhodují se podniknout kroky ke změně svého dosavadního způsobu života. Rádi zodpovíme Vaše otázky, nebo doporučíme alternativní, sociální nebo zdravotní služby. Doprovázíme také na cestě do léčeben a komunit a po návratu provázíme v abstinenci.

Podpůrné skupinky
Setkání probíhají každé úterý a středu v Třinci a každou středu v Českém Těšíně. Při pohoštění se účastníci sdílejí se svými zkušenostmi a zápasy. Čte se z Bible a modlíme se za aktuální potřeby zúčastněných. Také se čtou dopisy z léčeben a komunit, které zasílají klienti, kterým jsme pomohli.

 

Teplá polévka

Podává se 3 x týdně v zimních měsících, tento program je realizován s Charitou Třinec. Lidé bez domova zde slyší evangelium a dostávají šanci vrátit se zpět do normálního života.

Šance - Nový START

Šance – Nový START je křesťanský program. Poskytujeme návazné služby lidem, kteří absolvovali léčbu různých typů závislosti nebo ukončili výkon trestu. Hlavními pilíři jsou pak pomoc při obnovování pracovních návyků, samostatného bydlení, pomoc při řešení dluhů, duchovní vzdělávání a podpora v přechodu do běžného života 

Probační a mediační služba

Umožňuje mladistvým, nezletilým i dospělým osobám vykonávat alternativní trest obecně prospěšných prací.

Potraviny pomáhají

V rámci spolupráce s Potravinovou bankou získáváme od okolních hypermarketů pečivo, zeleninu, ovoce a další produkty, které rozdělujeme potřebným a rodinám ohroženým chudobou. Každoročně se také účastníme potravinových sbírek.

Výdej pečiva, ovoce a zeleniny probíhá zpravidla v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek od 8:30 – 11:30. Aktuální změny v harmonogramu budou vyvěšeny v místě výdeje na adrese Frýdecká 136 v Třinci.

 

Klub abstinentů

V rámci skupinky se zájemci schází pod vedením pastora Mirka 2x ročně, aby poděkovali Pánu Ježíši za vysvobození ze svých závislostí a způsobů starého života. Podmínkou je minimálně 1 rok abstinence a stvrzení, že abstinence je dobrá.

Dopisní služba

Tato služba je o a podepíraní přátel v terapeutických komunitách a těm, kteří nově uvěřili ve vězení. Na starost ji má náš pastorační pracovník.

Pracovní skupina

Potřebujete pomoc? Obraťte se na nás! Naši pracovníci vykonávají pomocné zahradní, stavební, úklidové, a další pomocné práce…

Naše služby

Potřebujete pomoc? Obraťte se na nás! Naši pracovníci vykonávají pomocné zahradní, stavební, úklidové, a další pomocné práce…

Pracovní četa

Objednáním naši pracovní skupiny podpoříte pracovní návyky našich přátel a pomáháte nám zároveň rozvíjet tuto prospěšnou službu.

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat přes objednávkový formulář, kde můžete popsat Vámi požadované práce.

pomoc

Potřebujete pomoc? 

Ať už je vaše životní situace jakákoli, nebojte se nás kontaktovat.