1. 01 Mirek Sikora - tématická přednáška 25:44
  2. 02 Martina - svědectví 8:06
  3. 03 Zdeňka - svědectví 11:35
  4. 04 Josef Wiselka - biblické zamyšlení 13:59
  5. 05 Jan Kočnár - pozdrav 16:08
  6. 06 Jiří Klásek - svědectví 8:54
  7. 07 Tomáš - svědectví 16:48
  8. 08 Tereza - svědectví 18:32
  9. 09 Josef Wiselka - závěr 7:21
.